Van Vlaanderen - Schoneveld
Familiewapens

 

                                           Familie Van Vlaanderen                                                                                              Familie Schoneveld

 

Beschrijving

 

Schild: verlaagd, omgekeerd Kepergewijs doorsneden (kepersnede) van goud en azuur, een leeuw volgens de deellijn doorsneden van sabel en goud, getongd en genageld van keel.

 

Helmteken: een vlucht, rechts geschuind, links linksgeschuind in drieën van sabel, goud en azuur.

 

Dekkleden: Sabel en goud.

 

Beschrijving

 

Schild: goud, een adelaar sabel over alles heen een balk azuur.

 

 

 

Helmteken: een vlucht van rechts goud en links azuur.

 

Dekkleden: Azuur en goud.

 

 

 

Herkomst

 

Het wapen van de familie “Van Vlaanderen” is een nieuw wapen en is ontworpen door Marcel van Vlaanderen voor hemzelf,  zijn kinderen en eventuele verdere nakomelingen. Zijn familie stamt uit de Betuwe en is ontstaan door de geboorte van een “onechte zoon” Willem (Ingen, 1799) die de familienaam van zijn moeder kreeg. Haar familie is tot ca. 1735 terug te volgen. In “rebusvorm” beeld het wapen uit dat:  deze familie Van (de omgekeerde kepersnede) Vlaanderen (goud met de zwarte leeuw) afkomstig is uit (uitkomend uit de onderste helft) Gelre / Gelderland (blauw met de gouden leeuw).  De vlucht geeft een samenvatting van het schild door de dubbele V-vorm (Van Vlaanderen) en de hoofdkleuren. Ook deze kleuren, in horizontale versie als familievlag te gebruiken, verwijzen ook naar de herkomst uit Gelderland, hoewel in omgekeerde volgorde t.o.v. de Gelderse provincievlag.

 

 

Herkomst

 

Het wapen van de familie Schoneveld is al langere tijd in gebruik bij meerdere taken van deze familie. Deze familie leefde sinds de 17e eeuw in Warmond en omgeving en kent meerdere takken. In een in 1989 gepubliceerde genealogie wordt het eerste gebruik door een Heinrich Schoenfelder in 1723. Er is in deze genealogie echter geen verwantschap met deze Heinrich aangetoond. De “rechtmatigheid” van het oorspronkelijke gebruik is dan ook niet geheel duidelijk. Het wapen wordt wel al geruime tijd gebruikt, minstens sinds het tweede kwart van de 20e eeuw. Daarnaast komt het ook voor in het overzicht van “Nederlandse familiewapen” van Kits Nieuwenkamp* en het `Repertorium familiewapens van bekende Nederlandse geslachten`**. Een andere versie en meer over de familie Schoneveld kunt u vinden op de site www.Schoneveld.org.

 

 

 

Heeft u opmerkingen en/of vragen? Stuur dan svp een mail naar ons via: vlaascho@yahoo.co.uk

 

 

*    Nederlandsche familiewapens : met nadere genealogische aanteekeningen, stamreeksen, fragment-genealogieën, enz. : dl. 4 / van H.  Kits Nieuwenkamp. - 193?. - [Schoneveld p. 133-136]

** Repertorium familiewapens van bekende Nederlandse geslachten : een overzicht van de wapens van de adel, het patriciaat en aanverwante geslachten van het Koninkrijk der Nederlanden - Band 2 / C.E.G. teh Houte de Lange. - Koninklijk Nederandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde : ’s Gravenhage, 2001

 

Gemaakt op: 11-2-2006
Laatst gewijzigd: 28-6-2007 22:56

Het ontwerp van het familiewapen “Van Vlaanderen” ©2001 en deze tekeningen ©2003, M.R.C. van Vlaanderen